Pràctiques de Laboratori
 

Amb la col·laboració de l'IES "La Segarra" de Cervera, disposem de laboratoris per poder realitzar les pràctiques de les carreres de Ciències i Enginyeria.

Amb la suficient antelació, es comunica als alumnes les dates de realització de cadascuna d'elles.

Cal tenir present que en la majoria de les assignatures en què hi ha la possibilitat de fer pràctiques, aquestes són obligatòries, i per tant s'han de fer i aprovar per poder superar l'assignatura corresponent.

Les pràctiques de laboratori es realitzen al Laboratori de Física i Química de l'Institut La Segarra (Av.President Macià, 11 - 25200 Cervera). Al llistat s'indica amb les sigles LS. La resta de pràctiques es realitzen al Centre ( C.Canceller Dou,1 - 25200 Cervera). Al llistat s'indica l'aula on es realitzen.

El professor coordinador de les pràctiques de Ciències es el Sr. Andreu marçal.

 

 

PROGRAMACIÓ PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES CURS 2021/2022 (1er SEMESTRE)

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES (6101)
Curs: 1GEOLOGÍA I27/11/202110.00-14.00Guàrdia Tosal, Mireia01
Curs: 1GEOLOGÍA I08/01/202210.00-14.00Guàrdia Tosal, Mireia01
Curs: 1BIOLOGÍA I20/11/202115.30-19.30Taló Fabregat, EsterLS
Curs: 1BIOLOGÍA I18/12/202115.30-19.30Taló Fabregat, EsterLS
Curs: 1BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE13/11/202115.30-19.30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE27/11/202115.30-19.30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE11/12/202115.30-19.30Marsal Coll, AndreuLS


GRADO EN QUÍMICA (6103)
Curs: 1GEOLOGÍA27/11/202110.00-14.00Guàrdia Tosal, Mireia01
Curs: 1GEOLOGÍA08/01/202210.00-14.00Guàrdia Tosal, Mireia01


GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (6801)
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA06/11/202110.00-14.00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA27/11/202110.00-14.00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA01/12/202117.00-21.00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA04/12/202110.00-14.00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1FÍSICA I13/11/202115.30-19.30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I27/11/202115.30-19.30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I11/12/202115.30-19.30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)20/11/202115.30-19.30Lao Martinez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)18/12/202115.30-19.30Lao Martinez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)15/01/202215.30-19.30Lao Martinez, MireiaLS


GRADO EN ING. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁT (6802)
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA06/11/202110.00-14.00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA27/11/202110.00-14.00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA01/12/202117.00-21.00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA04/12/202110.00-14.00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1FÍSICA I13/11/202115.30-19.30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I27/11/202115.30-19.30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I11/12/202115.30-19.30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)20/11/202115.30-19.30Lao Martinez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)18/12/202115.30-19.30Lao Martinez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)15/01/202215.30-19.30Lao Martinez, MireiaLS


GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (6803)
Curs: 1FÍSICA I13/11/202115.30-19.30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I27/11/202115.30-19.30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I11/12/202115.30-19.30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO06/11/202110.00-14.00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO27/11/202110.00-14.00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO01/12/202117.00-21.00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO04/12/202110.00-14.00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)20/11/202115.30-19.30Lao Martinez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)18/12/202115.30-19.30Lao Martinez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)15/01/202215.30-19.30Lao Martinez, MireiaLS


GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (6804)
Curs: 1FÍSICA I13/11/202115.30-19.30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I27/11/202115.30-19.30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1FÍSICA I11/12/202115.30-19.30Marsal Coll, AndreuLS
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO06/11/202110.00-14.00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO27/11/202110.00-14.00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO01/12/202117.00-21.00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO04/12/202110.00-14.00Puig Ortiz, JoanIN
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)20/11/202115.30-19.30Lao Martinez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)18/12/202115.30-19.30Lao Martinez, MireiaLS
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)15/01/202215.30-19.30Lao Martinez, MireiaLS


GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (7101)
Curs: 2PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADAS20/11/202110.00-12.30Alsinet Bernadó, TeresaIN


GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI (7102)
Curs: 2PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS AVANZADAS20/11/202110.00-12.30Alsinet Bernadó, TeresaIN