Pràctiques de Laboratori
 

Amb la col·laboració de l'IES "La Segarra" de Cervera, disposem de laboratoris per poder realitzar les pràctiques de les carreres de Ciències i Enginyeria.

Amb la suficient antelació, es comunica als alumnes les dates de realització de cadascuna d'elles.

Cal tenir present que en la majoria de les assignatures en què hi ha la possibilitat de fer pràctiques, aquestes són obligatòries, i per tant s'han de fer i aprovar per poder superar l'assignatura corresponent.

Les pràctiques de laboratori es realitzen al Laboratori de Física i Química de l'Institut La Segarra (Av.President Macià, 11 - 25200 Cervera). Al llistat s'indica amb les sigles LS. La resta de pràctiques es realitzen al Centre ( C.Canceller Dou,1 - 25200 Cervera). Al llistat s'indica l'aula on es realitzen.

El professor coordinador de les pràctiques de Ciències es el Sr. Andreu marçal.

 

 

PROGRAMACIÓ PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES CURS 2023/2024 (1er SEMESTRE)

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES (6101)
Curs: 1GEOLOGÍA I04/11/202310:00 - 14:00Guàrdia Tosal, MireiaA15 (PRACTIQUES
Curs: 1GEOLOGÍA I18/11/202310:00 - 14:00Guàrdia Tosal, MireiaA15 (PRACTIQUES
Curs: 1GEOLOGÍA I02/12/202310:00 - 14:00Guàrdia Tosal, MireiaA15 (PRACTIQUES
Curs: 1BIOLOGÍA I16/12/202315:30 - 19:30Taló Fabregat, EsterILS (PRACTIQUES
Curs: 1BIOLOGÍA I13/01/202410:00 - 14:00Taló Fabregat, EsterILS (PRACTIQUES
Curs: 1BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE28/10/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE11/11/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE25/11/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES


GRADO EN QUÍMICA (6103)
Curs: 1GEOLOGÍA04/11/202310:00 - 14:00Guàrdia Tosal, MireiaA15 (PRACTIQUES
Curs: 1GEOLOGÍA18/11/202310:00 - 14:00Guàrdia Tosal, MireiaA15 (PRACTIQUES
Curs: 1GEOLOGÍA02/12/202310:00 - 14:00Guàrdia Tosal, MireiaA15 (PRACTIQUES


GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (6801)
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA04/11/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA18/11/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA02/12/202310:00 - 14:00Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA02/12/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1FÍSICA I28/10/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1FÍSICA I11/11/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1FÍSICA I25/11/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)16/12/202315:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)13/01/202410:00 - 14:00Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)13/01/202415:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES


GRADO EN ING. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁT (6802)
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA04/11/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA18/11/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA02/12/202310:00 - 14:00Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA02/12/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1FÍSICA I28/10/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1FÍSICA I11/11/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1FÍSICA I25/11/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)16/12/202315:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)13/01/202410:00 - 14:00Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.ELÉCTRICA / I. ELECTRÓNICA)13/01/202415:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES


GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (6803)
Curs: 1FÍSICA I28/10/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1FÍSICA I11/11/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1FÍSICA I25/11/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO04/11/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO04/11/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO18/11/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO18/11/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO02/12/202310:00 - 14:00Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO02/12/202310:00 - 14:00Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO02/12/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO02/12/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)16/12/202315:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)16/12/202315:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)13/01/202410:00 - 14:00Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)13/01/202410:00 - 14:00Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)13/01/202415:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)13/01/202415:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES


GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (6804)
Curs: 1FÍSICA I28/10/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1FÍSICA I11/11/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1FÍSICA I25/11/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO04/11/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO04/11/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO18/11/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO18/11/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO02/12/202310:00 - 14:00Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO02/12/202310:00 - 14:00Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO02/12/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO02/12/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)16/12/202315:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)16/12/202315:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)13/01/202410:00 - 14:00Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)13/01/202410:00 - 14:00Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)13/01/202415:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)13/01/202415:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES


GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA (6805)
Curs: 1FÍSICA I28/10/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1FÍSICA I11/11/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1FÍSICA I25/11/202315:30 - 19:30Marsal Coll, AndreuILS (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO04/11/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO04/11/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO18/11/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO18/11/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO02/12/202310:00 - 14:00Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO02/12/202310:00 - 14:00Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO02/12/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO02/12/202315:30 - 19:30Puig Ortiz, JoanIN1 (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)16/12/202315:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)16/12/202315:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)13/01/202410:00 - 14:00Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)13/01/202410:00 - 14:00Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)13/01/202415:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES
Curs: 1FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA (I.MECÁNICA / I.TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)13/01/202415:30 - 19:30Lao Martínez, MireiaILS (PRACTIQUES