Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED a Cervera
Composició del consorci:
Excma. Diputació de Lleida, Excm Ajuntament de Cervera, UNED
Junta Rectora del Consorci Universitari:
President:
Il.lm. Sr. Joan Talarn Gilabert, president de la Diputació de Lleida
Vice-president:
Il.lm. Sr Jan Pomés López. Alcalde de Cervera.
Vocals:
Sr. Jesús De Andrés Sanz, Vicerector de Centres associats, Representant de la Seu Central de la U.N.E.D.
Sr. Joan Puig Ortiz, Director del Centre.
Sra. Lourdes Martínez Prado, Representant dels Professors tutors del Centre.
Sr. Javier López torres. Representant dels alumnes del Centre.
Sra. Marina Escribano Ribera. Representant PAS del Centre.
Sr. Antoni Pujadó i Estany. Secretari del Centre.
 
Consell de Direcció
Director:
Professor Joan Puig Ortiz.
Secretari/Interventor:
Professor Antoni Pujadó i Estany.
Coordinador Tecnològic:
Sr Jordi Benet i Yago
 
Personal d'Administració i Serveis:
Sra. Marina Escribano i Rivera.
Sra. Miriam Holgado i Rius.
Sra. Mar Martí Mercader.
Organismes Col·laboradors: