Biblioteca del CA UNED de Cervera
Consisteix en una sala d’aproximadament 100m2, amb 40 punts de lectura. 2 ordinadors per la consulta
del catàleg. Xarxa Wi-Fi a disposició dels alumnes i Aula d'Estudis.
El fons de la biblioteca consta de:
Part de la bibliografia bàsica i complementaria de les carreres que s'imparteixen a Cervera.
DVDs recomanats a les diferents carreres que s'imparteixen a Cervera.
Revistes electròniques i bases de dades en línia.
Els serveis que ofereix la biblioteca son:
Préstec
Préstec interbibliotecari
Informació bibliogràfica
Consulta de Bases de dades
Poseu-vos en contacte amb la biblioteca, enviant un e-mail a biblioteca@cervera.uned.es

.

Buscar todo

Búsqueda avanzada // Guía del Buscador