Centre Universitari d'Idiomes a Distància
PRESENTACIÓ

El Centre Universitari d'Idiomes a Distància, té com a finalitat promoure l’aprenentatge de les llengües oficials de l’estat espanyol i idiomes estrangers. Amb la seva creació es pretén dotar als alumnes, dels coneixements lingüístics necessaris per a un adequat desenvolupament dels seus estudis.

DOCÈNCIA

El CUID imparteix els seus estudis a distància d’acord amb la metodologia pròpia de la UNED.

El nostre centre organitza tutories presencials setmanals d'anglès, amb la presència de professors especialistes.

Tots els nivells estan adaptats als del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCERL)

MATERIALS

Els materials escrits i/o audiovisuals es poden adquirir a la llibreria del Centre Associat de Cervera,

AVALUACIÓ

Les avaluacions es fan en dues convocatòries anuals: juny i setembre. I consten d’una prova oral i una altra escrita.

REQUISITS D'ADMISSIÓ

S'ha d'haver complert els 16 anys.No es requreix titulació acadèmica. No obstant aixó, es molt recomanable comprovar el nivell de competència lingüística abans de matricular-se.

Les places són limitades i les sol·licituds s’atendran per rigorós ordre de recepció al Centre.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

Els alumnes de la UNED poden obtenir reconeixement acadèmic de crèdits per als estudis de grau de la UNED. Amb:2 crèdits ECTS per cada nivell i llengua, excepte el nivell A2 que només dóna 1 crèdit.

HOMOLOGACIÓ
ANGLÊS:

* El nivell A2 (Bàsic) i B1 (intermedi) estan oficialment homologats amb l’escola oficial d’idiomes
* Acreditació ACLES nivells B1, B2 i C1.

IMPORT del CURS MODALITAT SEMIPRESENCIAL

Alumne de la UNED: 222€

Alumne extern: 330€

Reducció per família nombrosa (general: 25% ; especial: 50%)

PERIODE de MATRÍCULA

*del 3 de setembre al 8 de novembre de 2019.
Per internet, des del portal de la UNED: www.uned.es

HORARIS PRESENCIALS CURS 2019/2020
ANGLÈS

B1 intermedi: dimarts 17:30h – 19:30h
B2 avançat : dimarts 19:30h – 21:30h
C2 mestratge: dimecres 18:00h – 20:00h


- Nathan Joseph Procter, njprocter@cervera.uned.es

INFORMA'T

WWW.CUID.UNED.ES   info@cervera.uned.es

 

C.Canceller Dou, 1 – 25200 Cervera Tel. 973 530 789

horari d'hivern:

Dilluns-divendres: 09.00h-13.00h; 16.00h-18.00h

Dissabte: 09.00h-13.00h

Horari d'estiu: del 17 de juny al 31 d'agost
Dilluns a divendres:08.00h-14.00h

Dissabte: 09.00h-13.00h

De l'1 al 15 d'agost tancat per vacances.