Curs 2020/2021     Modalitats de recolzament tutorial als graus
GRAUS
PSICOLOGIA ENGINYERIA ELÈCTRICA
EDUCACIÓ SOCIAL ENG. ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES ENGINYERIA MECÀNICA
ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA CIENCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIO
ECONOMIA SOCIOLOGÍA
GEOGRAFIA I HISTORIA FILOSOFÍA
HISTORIA DE L'ART CIÈNCIES AMBIENTALS
QUÍMICA MATEMÀTIQUES
FÍSICA DRET
PEDAGOGIA ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
ANTROPOLOGIA ENGINYERIA INFORMÀTICA
ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
TREBALL SOCIAL TURISME
CC. JURÍDIQUES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CRIMINOLOGIA