García López; Pau
DATAHORA CODIASSIGNATURA AULASEM CURSGRAU/CARRERA
 
27/10/2018 11.30-12.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL T6 1S 2 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
27/10/2018 11.30-12.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL T6 1S 2 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
27/10/2018 11.30-12.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL T6 1S 2 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
27/10/2018 11.30-12.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL T6 1S 2 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
27/10/2018 12.30-13.30 65901010 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA DE L`EMPRESA T5 1S 1 6501 ECONOMIA
27/10/2018 12.30-13.30 65901010 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA DE L`EMPRESA T5 1S 1 6502 ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES
 
03/11/2018 11.30-12.30 65901010 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA DE L`EMPRESA T7 1S 1 6501 ECONOMIA
03/11/2018 11.30-12.30 65901010 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA DE L`EMPRESA T7 1S 1 6502 ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES
03/11/2018 12.30-13.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL 12 1S 2 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
03/11/2018 12.30-13.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL 12 1S 2 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
03/11/2018 12.30-13.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL 12 1S 2 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
03/11/2018 12.30-13.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL 12 1S 2 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
 
17/11/2018 11.30-12.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL T6 1S 2 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
17/11/2018 11.30-12.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL T6 1S 2 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
17/11/2018 11.30-12.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL T6 1S 2 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
17/11/2018 11.30-12.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL T6 1S 2 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
17/11/2018 12.30-13.30 65901010 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA DE L`EMPRESA T5 1S 1 6501 ECONOMIA
17/11/2018 12.30-13.30 65901010 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA DE L`EMPRESA T5 1S 1 6502 ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES
 
24/11/2018 11.30-12.30 65901010 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA DE L`EMPRESA T7 1S 1 6501 ECONOMIA
24/11/2018 11.30-12.30 65901010 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA DE L`EMPRESA T7 1S 1 6502 ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES
24/11/2018 12.30-13.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL 12 1S 2 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
24/11/2018 12.30-13.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL 12 1S 2 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
24/11/2018 12.30-13.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL 12 1S 2 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
24/11/2018 12.30-13.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL 12 1S 2 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
 
15/12/2018 11.30-12.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL T7 1S 2 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
15/12/2018 11.30-12.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL T7 1S 2 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
15/12/2018 11.30-12.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL T7 1S 2 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
15/12/2018 11.30-12.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL T7 1S 2 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
15/12/2018 12.30-13.30 65901010 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA DE L`EMPRESA T5 1S 1 6501 ECONOMIA
15/12/2018 12.30-13.30 65901010 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA DE L`EMPRESA T5 1S 1 6502 ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES
 
12/01/2019 11.30-12.30 65901010 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA DE L`EMPRESA T7 1S 1 6501 ECONOMIA
12/01/2019 11.30-12.30 65901010 INTRODUCCIÓ A L`ECONOMIA DE L`EMPRESA T7 1S 1 6502 ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES
12/01/2019 12.30-13.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL 12 1S 2 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
12/01/2019 12.30-13.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL 12 1S 2 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
12/01/2019 12.30-13.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL 12 1S 2 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
12/01/2019 12.30-13.30 68902010 FONAMENTS DE GESTIÓ EMPRESARIAL 12 1S 2 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
 
09/03/2019 10.00-11.00 65021065 INTRODUCCIÓ A LES FINANCES T5 2S 1 6502 ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES
09/03/2019 11.30-12.30 65031081 GESTIó FINANCERA T6 2S 1 6503 TURISME
 
16/03/2019 10.00-11.00 65021065 INTRODUCCIÓ A LES FINANCES T5 2S 1 6502 ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES
16/03/2019 11.30-12.30 65031081 GESTIó FINANCERA 13 2S 1 6503 TURISME
 
30/03/2019 10.00-11.00 65021065 INTRODUCCIÓ A LES FINANCES T5 2S 1 6502 ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES
30/03/2019 11.30-12.30 65031081 GESTIó FINANCERA T6 2S 1 6503 TURISME
 
06/04/2019 10.00-11.00 65021065 INTRODUCCIÓ A LES FINANCES T5 2S 1 6502 ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES
06/04/2019 11.30-12.30 65031081 GESTIó FINANCERA 08 2S 1 6503 TURISME
 
04/05/2019 10.00-11.00 65021065 INTRODUCCIÓ A LES FINANCES T5 2S 1 6502 ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES
04/05/2019 11.30-12.30 65031081 GESTIó FINANCERA T4 2S 1 6503 TURISME
 
11/05/2019 10.00-11.00 65021065 INTRODUCCIÓ A LES FINANCES T5 2S 1 6502 ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D`EMPRESES
11/05/2019 12.30-13.30 65031081 GESTIó FINANCERA 08 2S 1 6503 TURISME