Serra; Carles
DATAHORA CODIASSIGNATURA AULASEM CURSGRAU/CARRERA
 
20/10/2018 09.00-10.00 64012064 LLENGUA MODERNA II. LLENGUA ESTRANGERA: ANGLèS 17 1S 2 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
20/10/2018 09.00-10.00 64022016 ANGLèS INSTRUMENTAL III 17 1S 2 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
20/10/2018 10.00-11.00 64021011 ANGLèS INSTRUMENTAL I 17 1S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
20/10/2018 11.30-12.30 64021028 COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS EN LLENGUA ANGLESA 16 1S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
20/10/2018 12.30-13.30 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA 16 0S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
 
03/11/2018 09.00-10.00 64021028 COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS EN LLENGUA ANGLESA 16 1S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
03/11/2018 10.00-11.00 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA 16 0S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
 
10/11/2018 09.00-10.00 64012064 LLENGUA MODERNA II. LLENGUA ESTRANGERA: ANGLèS 17 1S 2 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
10/11/2018 09.00-10.00 64022016 ANGLèS INSTRUMENTAL III 17 1S 2 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
10/11/2018 10.00-11.00 64021011 ANGLèS INSTRUMENTAL I 17 1S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
10/11/2018 11.30-12.30 64021028 COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS EN LLENGUA ANGLESA 16 1S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
10/11/2018 12.30-13.30 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA 16 0S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
 
24/11/2018 09.00-10.00 64021028 COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS EN LLENGUA ANGLESA 16 1S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
24/11/2018 10.00-11.00 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA 16 0S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
 
01/12/2018 09.00-10.00 64012064 LLENGUA MODERNA II. LLENGUA ESTRANGERA: ANGLèS 17 1S 2 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
01/12/2018 09.00-10.00 64022016 ANGLèS INSTRUMENTAL III 17 1S 2 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
01/12/2018 10.00-11.00 64021011 ANGLèS INSTRUMENTAL I 17 1S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
01/12/2018 11.30-12.30 64021028 COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS EN LLENGUA ANGLESA 16 1S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
01/12/2018 12.30-13.30 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA 16 0S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
 
12/01/2019 09.00-10.00 64021011 ANGLèS INSTRUMENTAL I T8 1S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
12/01/2019 10.00-11.00 64021028 COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS EN LLENGUA ANGLESA 16 1S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
12/01/2019 11.30-12.30 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA 16 0S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
12/01/2019 12.30-13.30 64012064 LLENGUA MODERNA II. LLENGUA ESTRANGERA: ANGLèS 16 1S 2 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
12/01/2019 12.30-13.30 64022016 ANGLèS INSTRUMENTAL III 16 1S 2 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
 
02/03/2019 09.00-10.00 64021057 ANGLèS INSTRUMENTAL II 15 2S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
02/03/2019 09.00-10.00 65032100 ANGLÈS II PER A TURISME 15 2S 2 6503 TURISME
02/03/2019 10.00-11.00 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA 19 0S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
 
23/03/2019 09.00-10.00 64021057 ANGLèS INSTRUMENTAL II 15 2S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
23/03/2019 09.00-10.00 65032100 ANGLÈS II PER A TURISME 15 2S 2 6503 TURISME
23/03/2019 10.00-11.00 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA 15 0S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
 
06/04/2019 09.00-10.00 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA 16 0S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
06/04/2019 10.00-11.00 64021057 ANGLèS INSTRUMENTAL II 16 2S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
06/04/2019 10.00-11.00 65032100 ANGLÈS II PER A TURISME 16 2S 2 6503 TURISME
 
27/04/2019 09.00-10.00 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA 15 0S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
27/04/2019 10.00-11.00 64021057 ANGLèS INSTRUMENTAL II 15 2S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
27/04/2019 10.00-11.00 65032100 ANGLÈS II PER A TURISME 15 2S 2 6503 TURISME
 
04/05/2019 09.00-10.00 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA T6 0S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
04/05/2019 10.00-11.00 64021057 ANGLèS INSTRUMENTAL II 09 2S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
04/05/2019 10.00-11.00 65032100 ANGLÈS II PER A TURISME 09 2S 2 6503 TURISME
 
11/05/2019 09.00-10.00 64021034 LITERATURA ANGLESA I: EIXOS DE LA LITERATURA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA 16 0S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
11/05/2019 10.00-11.00 64021057 ANGLèS INSTRUMENTAL II 16 2S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
11/05/2019 10.00-11.00 65032100 ANGLÈS II PER A TURISME 16 2S 2 6503 TURISME