Miro Prat, Angela
DATAHORA CODIASSIGNATURA AULASEM CURSGRAU/CARRERA
 
20/10/2018 15.00-18.00 68011044 EXPRESSIÓ GRÀFICA A ENGINYERIA ELÈCTRICA 08 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
20/10/2018 15.00-18.00 68021048 EXPRESSIÓ GRÀFICA EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA 08 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
20/10/2018 15.00-18.00 68901105 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT 08 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
20/10/2018 15.00-18.00 68901105 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT 08 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
 
27/10/2018 10.00-13.00 68011044 EXPRESSIÓ GRÀFICA A ENGINYERIA ELÈCTRICA 08 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
27/10/2018 10.00-13.00 68021048 EXPRESSIÓ GRÀFICA EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA 08 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
27/10/2018 10.00-13.00 68901105 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT 08 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
27/10/2018 10.00-13.00 68901105 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT 08 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
 
03/11/2018 15.00-18.00 68011044 EXPRESSIÓ GRÀFICA A ENGINYERIA ELÈCTRICA(PRàCTIQUES) 08 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
03/11/2018 15.00-18.00 68021048 EXPRESSIÓ GRÀFICA EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA(PRàCTIQUES) 08 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
03/11/2018 15.00-18.00 68901105 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT(PRàCTIQUES) 08 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
03/11/2018 15.00-18.00 68901105 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT(PRàCTIQUES) 08 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
 
10/11/2018 12.30-13.30 68011044 EXPRESSIÓ GRÀFICA A ENGINYERIA ELÈCTRICA 08 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
10/11/2018 12.30-13.30 68021048 EXPRESSIÓ GRÀFICA EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA 08 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
10/11/2018 12.30-13.30 68901105 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT 08 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
10/11/2018 12.30-13.30 68901105 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT 08 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
 
17/11/2018 10.00-12.00 68011044 EXPRESSIÓ GRÀFICA A ENGINYERIA ELÈCTRICA 08 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
17/11/2018 10.00-12.00 68021048 EXPRESSIÓ GRÀFICA EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA 08 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
17/11/2018 10.00-12.00 68901105 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT 08 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
17/11/2018 10.00-12.00 68901105 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT 08 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
 
15/12/2018 10.00-13.00 68011044 EXPRESSIÓ GRÀFICA A ENGINYERIA ELÈCTRICA(PRàCTIQUES) 08 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
15/12/2018 10.00-13.00 68021048 EXPRESSIÓ GRÀFICA EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA(PRàCTIQUES) 08 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
15/12/2018 10.00-13.00 68901105 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT(PRàCTIQUES) 08 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
15/12/2018 10.00-13.00 68901105 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT(PRàCTIQUES) 08 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS