Marsal Coll, Andreu
DATAHORA CODIASSIGNATURA AULASEM CURSGRAU/CARRERA
 
20/10/2018 09.00-10.00 61041013 FONAMENTS DE FÍSICA I T3 1S 1 6104 FÍSICA
20/10/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T3 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
20/10/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T3 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
20/10/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T3 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
20/10/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T3 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
20/10/2018 11.30-12.30 61011041 BASES FÍSIQUES DEL MEDI AMBIENT T3 1S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
20/10/2018 12.30-13.30 61031026 PRINCIPIS BàSICS DE QUíMICA I ESTRUCTURA T3 1S 1 6103 QUÍMICA
20/10/2018 12.30-13.30 61041042 QUíMICA T3 1S 1 6104 FÍSICA
20/10/2018 12.30-13.30 68901111 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T3 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
20/10/2018 12.30-13.30 68901111 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T3 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
20/10/2018 12.30-13.30 68901128 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T3 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
20/10/2018 12.30-13.30 68901128 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T3 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
20/10/2018 13.30-14.30 001235 FÍSICA T3 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
20/10/2018 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA T3 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
03/11/2018 09.00-10.00 61041013 FONAMENTS DE FÍSICA I T4 1S 1 6104 FÍSICA
03/11/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T4 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
03/11/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T4 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
03/11/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T4 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
03/11/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T4 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
03/11/2018 11.30-12.30 61011041 BASES FÍSIQUES DEL MEDI AMBIENT T3 1S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
03/11/2018 12.30-13.30 61031026 PRINCIPIS BàSICS DE QUíMICA I ESTRUCTURA T4 1S 1 6103 QUÍMICA
03/11/2018 12.30-13.30 61041042 QUíMICA T4 1S 1 6104 FÍSICA
03/11/2018 12.30-13.30 68901111 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T4 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
03/11/2018 12.30-13.30 68901111 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T4 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
03/11/2018 12.30-13.30 68901128 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T4 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
03/11/2018 12.30-13.30 68901128 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T4 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
03/11/2018 13.30-14.30 001235 FÍSICA 04 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
03/11/2018 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA 04 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
17/11/2018 09.00-10.00 61041013 FONAMENTS DE FÍSICA I T3 1S 1 6104 FÍSICA
17/11/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T3 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
17/11/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T3 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
17/11/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T3 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
17/11/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T3 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
17/11/2018 11.30-12.30 61011041 BASES FÍSIQUES DEL MEDI AMBIENT 07 1S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
17/11/2018 12.30-13.30 61031026 PRINCIPIS BàSICS DE QUíMICA I ESTRUCTURA 07 1S 1 6103 QUÍMICA
17/11/2018 12.30-13.30 61041042 QUíMICA 07 1S 1 6104 FÍSICA
17/11/2018 12.30-13.30 68901111 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA 07 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
17/11/2018 12.30-13.30 68901111 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA 07 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
17/11/2018 12.30-13.30 68901128 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA 07 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
17/11/2018 12.30-13.30 68901128 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA 07 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
17/11/2018 13.30-14.30 001235 FÍSICA 06 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
17/11/2018 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA 06 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
24/11/2018 09.00-10.00 61041013 FONAMENTS DE FÍSICA I T4 1S 1 6104 FÍSICA
24/11/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T4 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
24/11/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T4 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
24/11/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T4 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
24/11/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T4 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
24/11/2018 11.30-12.30 61011041 BASES FÍSIQUES DEL MEDI AMBIENT T3 1S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
24/11/2018 12.30-13.30 61031026 PRINCIPIS BàSICS DE QUíMICA I ESTRUCTURA T4 1S 1 6103 QUÍMICA
24/11/2018 12.30-13.30 61041042 QUíMICA T4 1S 1 6104 FÍSICA
24/11/2018 12.30-13.30 68901111 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T4 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
24/11/2018 12.30-13.30 68901111 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T4 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
24/11/2018 12.30-13.30 68901128 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T4 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
24/11/2018 12.30-13.30 68901128 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T4 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
24/11/2018 13.30-14.30 001235 FÍSICA 04 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
24/11/2018 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA 04 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
01/12/2018 09.00-10.00 61041013 FONAMENTS DE FÍSICA I T3 1S 1 6104 FÍSICA
01/12/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T3 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
01/12/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T3 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
01/12/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T3 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
01/12/2018 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T3 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
01/12/2018 11.30-12.30 61011041 BASES FÍSIQUES DEL MEDI AMBIENT T3 1S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
01/12/2018 12.30-13.30 61031026 PRINCIPIS BàSICS DE QUíMICA I ESTRUCTURA T3 1S 1 6103 QUÍMICA
01/12/2018 12.30-13.30 61041042 QUíMICA T3 1S 1 6104 FÍSICA
01/12/2018 12.30-13.30 68901111 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T3 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
01/12/2018 12.30-13.30 68901111 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T3 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
01/12/2018 12.30-13.30 68901128 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T3 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
01/12/2018 12.30-13.30 68901128 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T3 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
01/12/2018 13.30-14.30 001235 FÍSICA 04 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
01/12/2018 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA 04 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
12/01/2019 09.00-10.00 61041013 FONAMENTS DE FÍSICA I T4 1S 1 6104 FÍSICA
12/01/2019 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T4 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
12/01/2019 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T4 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
12/01/2019 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T4 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
12/01/2019 09.00-10.00 68901016 FÍSICA I T4 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
12/01/2019 11.30-12.30 61011041 BASES FÍSIQUES DEL MEDI AMBIENT T3 1S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
12/01/2019 12.30-13.30 61031026 PRINCIPIS BàSICS DE QUíMICA I ESTRUCTURA T4 1S 1 6103 QUÍMICA
12/01/2019 12.30-13.30 61041042 QUíMICA T4 1S 1 6104 FÍSICA
12/01/2019 12.30-13.30 68901111 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T4 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
12/01/2019 12.30-13.30 68901111 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T4 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
12/01/2019 12.30-13.30 68901128 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T4 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
12/01/2019 12.30-13.30 68901128 FONAMENTS QUÍMICS DE L`ENGINYERIA T4 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
12/01/2019 13.30-14.30 001235 FÍSICA 04 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
12/01/2019 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA 04 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
02/03/2019 10.00-11.00 68901140 CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES T3 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
02/03/2019 10.00-11.00 68901140 CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES T3 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
02/03/2019 10.00-11.00 68031070 FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS I T3 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
02/03/2019 10.00-11.00 68031070 FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS I T3 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
02/03/2019 11.30-12.30 61011093 BASES QUíMIQUES DEL MEDI AMBIENT T3 2S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
02/03/2019 11.30-12.30 61031078 REACCIó QUíMICA T3 2S 1 6103 QUÍMICA
02/03/2019 11.30-12.30 61031084 PRINCIPALS COMPOSTOS QUíMICS T3 2S 1 6103 QUÍMICA
02/03/2019 12.30-13.30 61021097 FÍSICA T3 2S 1 6102 MATEMÀTIQUES
02/03/2019 12.30-13.30 61031055 ELECTROMAGNETISME I ÒPTICA T3 2S 1 6103 QUÍMICA
02/03/2019 12.30-13.30 61041065 FONAMENTS DE FÍSICA II T3 2S 1 6104 FÍSICA
02/03/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
02/03/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
02/03/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
02/03/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
02/03/2019 13.30-14.30 001235 FÍSICA 06 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
02/03/2019 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA 06 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
23/03/2019 10.00-11.00 68901140 CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES T3 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
23/03/2019 10.00-11.00 68901140 CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES T3 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
23/03/2019 10.00-11.00 68031070 FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS I T3 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
23/03/2019 10.00-11.00 68031070 FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS I T3 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
23/03/2019 11.30-12.30 61011093 BASES QUíMIQUES DEL MEDI AMBIENT T3 2S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
23/03/2019 11.30-12.30 61031078 REACCIó QUíMICA T3 2S 1 6103 QUÍMICA
23/03/2019 11.30-12.30 61031084 PRINCIPALS COMPOSTOS QUíMICS T3 2S 1 6103 QUÍMICA
23/03/2019 12.30-13.30 61021097 FÍSICA T3 2S 1 6102 MATEMÀTIQUES
23/03/2019 12.30-13.30 61031055 ELECTROMAGNETISME I ÒPTICA T3 2S 1 6103 QUÍMICA
23/03/2019 12.30-13.30 61041065 FONAMENTS DE FÍSICA II T3 2S 1 6104 FÍSICA
23/03/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
23/03/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
23/03/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
23/03/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
23/03/2019 13.30-14.30 001235 FÍSICA 06 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
23/03/2019 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA 06 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
30/03/2019 10.00-11.00 61011093 BASES QUíMIQUES DEL MEDI AMBIENT T4 2S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
30/03/2019 10.00-11.00 61031078 REACCIó QUíMICA T4 2S 1 6103 QUÍMICA
30/03/2019 10.00-11.00 61031084 PRINCIPALS COMPOSTOS QUíMICS T4 2S 1 6103 QUÍMICA
30/03/2019 11.30-12.30 68901140 CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES T4 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
30/03/2019 11.30-12.30 68901140 CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES T4 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
30/03/2019 11.30-12.30 68031070 FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS I T4 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
30/03/2019 11.30-12.30 68031070 FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS I T4 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
30/03/2019 12.30-13.30 61021097 FÍSICA T6 2S 1 6102 MATEMÀTIQUES
30/03/2019 12.30-13.30 61031055 ELECTROMAGNETISME I ÒPTICA T6 2S 1 6103 QUÍMICA
30/03/2019 12.30-13.30 61041065 FONAMENTS DE FÍSICA II T6 2S 1 6104 FÍSICA
30/03/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T6 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
30/03/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T6 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
30/03/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T6 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
30/03/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T6 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
30/03/2019 13.30-14.30 001235 FÍSICA T3 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
30/03/2019 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA T3 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
06/04/2019 10.00-11.00 68901140 CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES T3 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
06/04/2019 10.00-11.00 68901140 CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES T3 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
06/04/2019 10.00-11.00 68031070 FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS I T3 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
06/04/2019 10.00-11.00 68031070 FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS I T3 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
06/04/2019 11.30-12.30 61011093 BASES QUíMIQUES DEL MEDI AMBIENT T3 2S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
06/04/2019 11.30-12.30 61031078 REACCIó QUíMICA T3 2S 1 6103 QUÍMICA
06/04/2019 11.30-12.30 61031084 PRINCIPALS COMPOSTOS QUíMICS T3 2S 1 6103 QUÍMICA
06/04/2019 12.30-13.30 61021097 FÍSICA T3 2S 1 6102 MATEMÀTIQUES
06/04/2019 12.30-13.30 61031055 ELECTROMAGNETISME I ÒPTICA T3 2S 1 6103 QUÍMICA
06/04/2019 12.30-13.30 61041065 FONAMENTS DE FÍSICA II T3 2S 1 6104 FÍSICA
06/04/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
06/04/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
06/04/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
06/04/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
06/04/2019 13.30-14.30 001235 FÍSICA 09 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
06/04/2019 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA 09 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
27/04/2019 10.00-11.00 68901140 CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES T3 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
27/04/2019 10.00-11.00 68901140 CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES T3 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
27/04/2019 10.00-11.00 68031070 FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS I T3 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
27/04/2019 10.00-11.00 68031070 FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS I T3 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
27/04/2019 11.30-12.30 61011093 BASES QUíMIQUES DEL MEDI AMBIENT T3 2S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
27/04/2019 11.30-12.30 61031078 REACCIó QUíMICA T3 2S 1 6103 QUÍMICA
27/04/2019 11.30-12.30 61031084 PRINCIPALS COMPOSTOS QUíMICS T3 2S 1 6103 QUÍMICA
27/04/2019 12.30-13.30 61021097 FÍSICA T3 2S 1 6102 MATEMÀTIQUES
27/04/2019 12.30-13.30 61031055 ELECTROMAGNETISME I ÒPTICA T3 2S 1 6103 QUÍMICA
27/04/2019 12.30-13.30 61041065 FONAMENTS DE FÍSICA II T3 2S 1 6104 FÍSICA
27/04/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
27/04/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
27/04/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
27/04/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
27/04/2019 13.30-14.30 001235 FÍSICA 04 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
27/04/2019 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA 04 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
11/05/2019 10.00-11.00 68901140 CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES T3 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
11/05/2019 10.00-11.00 68901140 CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES T3 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
11/05/2019 10.00-11.00 68031070 FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS I T3 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
11/05/2019 10.00-11.00 68031070 FONAMENTS DE CIÈNCIA DELS MATERIALS I T3 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
11/05/2019 11.30-12.30 61011093 BASES QUíMIQUES DEL MEDI AMBIENT T3 2S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
11/05/2019 11.30-12.30 61031078 REACCIó QUíMICA T3 2S 1 6103 QUÍMICA
11/05/2019 11.30-12.30 61031084 PRINCIPALS COMPOSTOS QUíMICS T3 2S 1 6103 QUÍMICA
11/05/2019 12.30-13.30 61021097 FÍSICA T3 2S 1 6102 MATEMÀTIQUES
11/05/2019 12.30-13.30 61031055 ELECTROMAGNETISME I ÒPTICA T3 2S 1 6103 QUÍMICA
11/05/2019 12.30-13.30 61041065 FONAMENTS DE FÍSICA II T3 2S 1 6104 FÍSICA
11/05/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
11/05/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
11/05/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
11/05/2019 12.30-13.30 68901039 FÍSICA II T3 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
11/05/2019 13.30-14.30 001235 FÍSICA 09 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
11/05/2019 13.30-14.30 001287 FONAMENTS DE LA TECNOLOGIA 09 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.