Morros; Pilar
DATAHORA CODIASSIGNATURA AULASEM CURSGRAU/CARRERA
 
27/10/2018 10.00-11.00 6302205- TÈCNIQUES I INSTRUMENTS PER A LA RECOLLIDA D`INFORMACIÓ 19 1S 2 6302 PEDAGOGIA
27/10/2018 11.30-12.30 6301210- DIVERSITAT I IGUALTAT EN EDUCACIÓ 19 1S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
 
03/11/2018 09.00-11.00 63012010 DISSENY DE PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I CULTURAL T8 1S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
03/11/2018 11.30-12.30 6301210- DIVERSITAT I IGUALTAT EN EDUCACIÓ 20 1S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
03/11/2018 12.30-13.30 23300234 PRàCTICUM DEL MàSTER DE FORMACIó DEL PROFESSORAT 21 0S 1 2330 Master
03/11/2018 12.30-13.30 23300111 PRàCTICUM MàSTER FORM. PROF. ORIENTACIó EDUCATIVA PLA 2013 21 0S 1 2330 Master
03/11/2018 12.30-13.30 23304042 PRàCTICUM I. CONTEXTUALITZACIó 21 1S 1 2330 Master
 
17/11/2018 09.00-10.00 6302205- TÈCNIQUES I INSTRUMENTS PER A LA RECOLLIDA D`INFORMACIÓ 15 1S 2 6302 PEDAGOGIA
17/11/2018 10.00-11.00 23300234 PRàCTICUM DEL MàSTER DE FORMACIó DEL PROFESSORAT 15 0S 1 2330 Master
17/11/2018 10.00-11.00 23300111 PRàCTICUM MàSTER FORM. PROF. ORIENTACIó EDUCATIVA PLA 2013 15 0S 1 2330 Master
17/11/2018 10.00-11.00 23304042 PRàCTICUM I. CONTEXTUALITZACIó 15 1S 1 2330 Master
17/11/2018 12.30-13.30 6301210- DIVERSITAT I IGUALTAT EN EDUCACIÓ 19 1S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
 
24/11/2018 09.00-11.00 63012010 DISSENY DE PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I CULTURAL T8 1S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
24/11/2018 11.30-13.30 6301210- DIVERSITAT I IGUALTAT EN EDUCACIÓ 21 1S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
 
01/12/2018 11.30-12.30 6302205- TÈCNIQUES I INSTRUMENTS PER A LA RECOLLIDA D`INFORMACIÓ 22 1S 2 6302 PEDAGOGIA
01/12/2018 12.30-13.30 6301210- DIVERSITAT I IGUALTAT EN EDUCACIÓ 22 1S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
 
15/12/2018 09.00-11.00 63012010 DISSENY DE PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I CULTURAL 18 1S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
15/12/2018 11.30-12.30 6302205- TÈCNIQUES I INSTRUMENTS PER A LA RECOLLIDA D`INFORMACIÓ 18 1S 2 6302 PEDAGOGIA
15/12/2018 12.30-13.30 23300234 PRàCTICUM DEL MàSTER DE FORMACIó DEL PROFESSORAT 16 0S 1 2330 Master
15/12/2018 12.30-13.30 23300111 PRàCTICUM MàSTER FORM. PROF. ORIENTACIó EDUCATIVA PLA 2013 16 0S 1 2330 Master
15/12/2018 12.30-13.30 23304042 PRàCTICUM I. CONTEXTUALITZACIó 16 1S 1 2330 Master
15/12/2018 13.30-14.30 6301210- DIVERSITAT I IGUALTAT EN EDUCACIÓ 19 1S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
 
09/03/2019 09.00-10.00 63901069 TEORIA DE L`EDUCACIÓ 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
09/03/2019 09.00-10.00 63901069 TEORIA DE L`EDUCACIÓ 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
09/03/2019 10.00-11.00 63901081 PEDAGOGIA DIFERENCIAL 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
09/03/2019 10.00-11.00 63901081 PEDAGOGIA DIFERENCIAL 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
09/03/2019 11.30-13.30 6604203- DELINCUENCIA I VULNERABILITAT SOCIAL T2 2S 2 6604 CRIMINOLOGIA
09/03/2019 13.30-14.30 23300234 PRàCTICUM DEL MàSTER DE FORMACIó DEL PROFESSORAT 19 0S 1 2330 Master
09/03/2019 13.30-14.30 23300111 PRàCTICUM MàSTER FORM. PROF. ORIENTACIó EDUCATIVA PLA 2013 19 0S 1 2330 Master
 
16/03/2019 10.00-11.00 63012056 ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL 21 2S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
16/03/2019 11.30-12.30 63901081 PEDAGOGIA DIFERENCIAL 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
16/03/2019 11.30-12.30 63901081 PEDAGOGIA DIFERENCIAL 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
16/03/2019 12.30-13.30 63901069 TEORIA DE L`EDUCACIÓ 20 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
16/03/2019 12.30-13.30 63901069 TEORIA DE L`EDUCACIÓ 20 2S 1 6302 PEDAGOGIA
 
30/03/2019 09.00-10.00 63901069 TEORIA DE L`EDUCACIÓ 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
30/03/2019 09.00-10.00 63901069 TEORIA DE L`EDUCACIÓ 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
30/03/2019 10.00-11.00 63901081 PEDAGOGIA DIFERENCIAL 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
30/03/2019 10.00-11.00 63901081 PEDAGOGIA DIFERENCIAL 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
30/03/2019 11.30-13.30 6604203- DELINCUENCIA I VULNERABILITAT SOCIAL T2 2S 2 6604 CRIMINOLOGIA
30/03/2019 13.30-14.30 23300234 PRàCTICUM DEL MàSTER DE FORMACIó DEL PROFESSORAT 19 0S 1 2330 Master
30/03/2019 13.30-14.30 23300111 PRàCTICUM MàSTER FORM. PROF. ORIENTACIó EDUCATIVA PLA 2013 19 0S 1 2330 Master
 
06/04/2019 09.00-10.00 63901069 TEORIA DE L`EDUCACIÓ 11 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
06/04/2019 09.00-10.00 63901069 TEORIA DE L`EDUCACIÓ 11 2S 1 6302 PEDAGOGIA
06/04/2019 10.00-11.00 63012056 ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL 21 2S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
06/04/2019 11.30-12.30 63901081 PEDAGOGIA DIFERENCIAL 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
06/04/2019 11.30-12.30 63901081 PEDAGOGIA DIFERENCIAL 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
 
27/04/2019 12.30-13.30 63901069 TEORIA DE L`EDUCACIÓ 20 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
27/04/2019 12.30-13.30 63901069 TEORIA DE L`EDUCACIÓ 20 2S 1 6302 PEDAGOGIA
27/04/2019 13.30-14.30 63901081 PEDAGOGIA DIFERENCIAL 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
27/04/2019 13.30-14.30 63901081 PEDAGOGIA DIFERENCIAL 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
 
04/05/2019 09.00-11.00 63012056 ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL 20 2S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
04/05/2019 11.30-13.30 6604203- DELINCUENCIA I VULNERABILITAT SOCIAL 11 2S 2 6604 CRIMINOLOGIA
04/05/2019 13.30-14.30 23300234 PRàCTICUM DEL MàSTER DE FORMACIó DEL PROFESSORAT 19 0S 1 2330 Master
04/05/2019 13.30-14.30 23300111 PRàCTICUM MàSTER FORM. PROF. ORIENTACIó EDUCATIVA PLA 2013 19 0S 1 2330 Master
 
11/05/2019 09.00-10.00 63901069 TEORIA DE L`EDUCACIÓ 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
11/05/2019 09.00-10.00 63901069 TEORIA DE L`EDUCACIÓ 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
11/05/2019 11.30-12.30 63901081 PEDAGOGIA DIFERENCIAL 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
11/05/2019 11.30-12.30 63901081 PEDAGOGIA DIFERENCIAL 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA