Serra Pinós; Sergi
DATAHORA CODIASSIGNATURA AULASEM CURSGRAU/CARRERA
 
20/10/2018 09.00-10.00 63901075 HISTÒRIA DE L`EDUCACIÓ 21 1S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
20/10/2018 09.00-10.00 63901075 HISTÒRIA DE L`EDUCACIÓ 21 1S 1 6302 PEDAGOGIA
20/10/2018 10.00-11.00 63901046 DRETS HUMANS I EDUCACIÓ 21 1S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
20/10/2018 10.00-11.00 63901046 DRETS HUMANS I EDUCACIÓ 21 1S 1 6302 PEDAGOGIA
20/10/2018 11.30-13.30 63901023 COMUNICACIó I EDUCACIó 21 1S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
20/10/2018 11.30-13.30 63901023 COMUNICACIó I EDUCACIó 21 1S 1 6302 PEDAGOGIA
20/10/2018 13.30-14.30 6301204- DIAGNòSTIC A EDUCACIÓ SOCIAL 20 1S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
 
27/10/2018 09.00-10.00 63901075 HISTÒRIA DE L`EDUCACIÓ 21 1S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
27/10/2018 09.00-10.00 63901075 HISTÒRIA DE L`EDUCACIÓ 21 1S 1 6302 PEDAGOGIA
27/10/2018 10.00-11.00 63901046 DRETS HUMANS I EDUCACIÓ 21 1S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
27/10/2018 10.00-11.00 63901046 DRETS HUMANS I EDUCACIÓ 21 1S 1 6302 PEDAGOGIA
27/10/2018 11.30-12.30 63022043 HISTÒRIA DE L`EDUCACIÓ ESPANYOLA 15 1S 2 6302 PEDAGOGIA
 
03/11/2018 10.00-11.00 63901046 DRETS HUMANS I EDUCACIÓ 21 1S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
03/11/2018 10.00-11.00 63901046 DRETS HUMANS I EDUCACIÓ 21 1S 1 6302 PEDAGOGIA
 
10/11/2018 09.00-10.00 63901075 HISTÒRIA DE L`EDUCACIÓ 21 1S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
10/11/2018 09.00-10.00 63901075 HISTÒRIA DE L`EDUCACIÓ 21 1S 1 6302 PEDAGOGIA
10/11/2018 11.30-13.30 63901023 COMUNICACIó I EDUCACIó 21 1S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
10/11/2018 11.30-13.30 63901023 COMUNICACIó I EDUCACIó 21 1S 1 6302 PEDAGOGIA
10/11/2018 13.30-14.30 6301204- DIAGNòSTIC A EDUCACIÓ SOCIAL 20 1S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
 
17/11/2018 09.00-10.00 63901075 HISTÒRIA DE L`EDUCACIÓ 21 1S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
17/11/2018 09.00-10.00 63901075 HISTÒRIA DE L`EDUCACIÓ 21 1S 1 6302 PEDAGOGIA
17/11/2018 10.00-11.00 63901046 DRETS HUMANS I EDUCACIÓ 21 1S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
17/11/2018 10.00-11.00 63901046 DRETS HUMANS I EDUCACIÓ 21 1S 1 6302 PEDAGOGIA
17/11/2018 11.30-12.30 63022043 HISTÒRIA DE L`EDUCACIÓ ESPANYOLA 15 1S 2 6302 PEDAGOGIA
 
01/12/2018 09.00-10.00 63901075 HISTÒRIA DE L`EDUCACIÓ 21 1S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
01/12/2018 09.00-10.00 63901075 HISTÒRIA DE L`EDUCACIÓ 21 1S 1 6302 PEDAGOGIA
01/12/2018 10.00-11.00 63901046 DRETS HUMANS I EDUCACIÓ 21 1S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
01/12/2018 10.00-11.00 63901046 DRETS HUMANS I EDUCACIÓ 21 1S 1 6302 PEDAGOGIA
01/12/2018 11.30-13.30 63901023 COMUNICACIó I EDUCACIó 21 1S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
01/12/2018 11.30-13.30 63901023 COMUNICACIó I EDUCACIó 21 1S 1 6302 PEDAGOGIA
01/12/2018 13.30-14.30 6301204- DIAGNòSTIC A EDUCACIÓ SOCIAL 20 1S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
 
15/12/2018 09.00-10.00 63901075 HISTÒRIA DE L`EDUCACIÓ 21 1S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
15/12/2018 09.00-10.00 63901075 HISTÒRIA DE L`EDUCACIÓ 21 1S 1 6302 PEDAGOGIA
15/12/2018 10.00-11.00 63901046 DRETS HUMANS I EDUCACIÓ 21 1S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
15/12/2018 10.00-11.00 63901046 DRETS HUMANS I EDUCACIÓ 21 1S 1 6302 PEDAGOGIA
15/12/2018 11.30-12.30 63022043 HISTÒRIA DE L`EDUCACIÓ ESPANYOLA 15 1S 2 6302 PEDAGOGIA
 
02/03/2019 09.00-10.00 66041035 INTRODUCCIó A LA PSICOLOGIA 04 2S 1 6604 CRIMINOLOGIA
02/03/2019 10.00-11.00 63012062 CORRENTS I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES DE L`EDUCACIÓ 20 2S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
02/03/2019 11.30-12.30 63901106 DIDàCTICA GENERAL 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
02/03/2019 11.30-12.30 63901106 DIDàCTICA GENERAL 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
02/03/2019 12.30-13.30 63901098 BASES DE L`APRENENTATGE I EDUCACIÓ 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
02/03/2019 12.30-13.30 63901098 BASES DE L`APRENENTATGE I EDUCACIÓ 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
02/03/2019 13.30-14.30 63022066 EDUCACIÓ PERMANENT 20 2S 2 6302 PEDAGOGIA
 
16/03/2019 09.00-10.00 63901106 DIDàCTICA GENERAL X2 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
16/03/2019 09.00-10.00 63901106 DIDàCTICA GENERAL X2 2S 1 6302 PEDAGOGIA
16/03/2019 10.00-11.00 63022066 EDUCACIÓ PERMANENT X1 2S 2 6302 PEDAGOGIA
16/03/2019 11.30-12.30 66041035 INTRODUCCIó A LA PSICOLOGIA 16 2S 1 6604 CRIMINOLOGIA
16/03/2019 12.30-13.30 63012062 CORRENTS I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES DE L`EDUCACIÓ 21 2S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
16/03/2019 13.30-14.30 63901098 BASES DE L`APRENENTATGE I EDUCACIÓ 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
16/03/2019 13.30-14.30 63901098 BASES DE L`APRENENTATGE I EDUCACIÓ 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
 
23/03/2019 09.00-10.00 66041035 INTRODUCCIó A LA PSICOLOGIA 04 2S 1 6604 CRIMINOLOGIA
23/03/2019 10.00-11.00 63012062 CORRENTS I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES DE L`EDUCACIÓ 18 2S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
23/03/2019 11.30-12.30 63901106 DIDàCTICA GENERAL 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
23/03/2019 11.30-12.30 63901106 DIDàCTICA GENERAL 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
23/03/2019 12.30-13.30 63901098 BASES DE L`APRENENTATGE I EDUCACIÓ 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
23/03/2019 12.30-13.30 63901098 BASES DE L`APRENENTATGE I EDUCACIÓ 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
23/03/2019 13.30-14.30 63022066 EDUCACIÓ PERMANENT 08 2S 2 6302 PEDAGOGIA
 
06/04/2019 09.00-10.00 63012062 CORRENTS I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES DE L`EDUCACIÓ 19 2S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
06/04/2019 10.00-11.00 63022066 EDUCACIÓ PERMANENT X1 2S 2 6302 PEDAGOGIA
06/04/2019 11.30-12.30 66041035 INTRODUCCIó A LA PSICOLOGIA 18 2S 1 6604 CRIMINOLOGIA
06/04/2019 12.30-13.30 63901106 DIDàCTICA GENERAL 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
06/04/2019 12.30-13.30 63901106 DIDàCTICA GENERAL 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
06/04/2019 13.30-14.30 63901098 BASES DE L`APRENENTATGE I EDUCACIÓ 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
06/04/2019 13.30-14.30 63901098 BASES DE L`APRENENTATGE I EDUCACIÓ 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
 
27/04/2019 09.00-10.00 63901098 BASES DE L`APRENENTATGE I EDUCACIÓ 04 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
27/04/2019 09.00-10.00 63901098 BASES DE L`APRENENTATGE I EDUCACIÓ 04 2S 1 6302 PEDAGOGIA
27/04/2019 10.00-11.00 63022066 EDUCACIÓ PERMANENT 07 2S 2 6302 PEDAGOGIA
27/04/2019 11.30-12.30 63901106 DIDàCTICA GENERAL 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
27/04/2019 11.30-12.30 63901106 DIDàCTICA GENERAL 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
27/04/2019 12.30-13.30 66041035 INTRODUCCIó A LA PSICOLOGIA 21 2S 1 6604 CRIMINOLOGIA
27/04/2019 13.30-14.30 63012062 CORRENTS I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES DE L`EDUCACIÓ 10 2S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
 
11/05/2019 09.00-10.00 63012062 CORRENTS I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES DE L`EDUCACIÓ 20 2S 2 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
11/05/2019 10.00-11.00 63022066 EDUCACIÓ PERMANENT X1 2S 2 6302 PEDAGOGIA
11/05/2019 11.30-12.30 66041035 INTRODUCCIó A LA PSICOLOGIA 18 2S 1 6604 CRIMINOLOGIA
11/05/2019 12.30-13.30 63901106 DIDàCTICA GENERAL 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
11/05/2019 12.30-13.30 63901106 DIDàCTICA GENERAL 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA
11/05/2019 13.30-14.30 63901098 BASES DE L`APRENENTATGE I EDUCACIÓ 21 2S 1 6301 EDUCACIÓ SOCIAL
11/05/2019 13.30-14.30 63901098 BASES DE L`APRENENTATGE I EDUCACIÓ 21 2S 1 6302 PEDAGOGIA