Martínez; Lourdes
DATAHORA CODIASSIGNATURA AULASEM CURSGRAU/CARRERA
 
20/10/2018 09.00-10.00 66021015 HISTÒRIA DEL DRET ESPANYOL 06 1S 1 6602 DRET
20/10/2018 11.30-12.30 66042046 TEORIA CRIMINOLòGICA 17 1S 2 6604 CRIMINOLOGIA
20/10/2018 12.30-13.30 66041041 HISTòRIA DEL DELICTE I DEL CàSTIG A L´EDAT CONTEMPORàNIA 18 1S 1 6604 CRIMINOLOGIA
 
27/10/2018 12.30-13.30 66021015 HISTÒRIA DEL DRET ESPANYOL 06 1S 1 6602 DRET
 
03/11/2018 10.00-11.00 66042046 TEORIA CRIMINOLòGICA 05 1S 2 6604 CRIMINOLOGIA
03/11/2018 12.30-14.30 66041041 HISTòRIA DEL DELICTE I DEL CàSTIG A L´EDAT CONTEMPORàNIA T2 1S 1 6604 CRIMINOLOGIA
 
10/11/2018 09.00-10.00 66021015 HISTÒRIA DEL DRET ESPANYOL 06 1S 1 6602 DRET
10/11/2018 11.30-12.30 66042046 TEORIA CRIMINOLòGICA 17 1S 2 6604 CRIMINOLOGIA
10/11/2018 12.30-13.30 66041041 HISTòRIA DEL DELICTE I DEL CàSTIG A L´EDAT CONTEMPORàNIA 02 1S 1 6604 CRIMINOLOGIA
 
17/11/2018 12.30-13.30 66021015 HISTÒRIA DEL DRET ESPANYOL 06 1S 1 6602 DRET
 
24/11/2018 10.00-11.00 66042046 TEORIA CRIMINOLòGICA 05 1S 2 6604 CRIMINOLOGIA
24/11/2018 12.30-14.30 66041041 HISTòRIA DEL DELICTE I DEL CàSTIG A L´EDAT CONTEMPORàNIA 15 1S 1 6604 CRIMINOLOGIA
 
01/12/2018 09.00-11.00 66021015 HISTÒRIA DEL DRET ESPANYOL 06 1S 1 6602 DRET
01/12/2018 11.30-12.30 66042046 TEORIA CRIMINOLòGICA 18 1S 2 6604 CRIMINOLOGIA
01/12/2018 12.30-13.30 66041041 HISTòRIA DEL DELICTE I DEL CàSTIG A L´EDAT CONTEMPORàNIA 12 1S 1 6604 CRIMINOLOGIA
 
12/01/2019 10.00-11.00 66042046 TEORIA CRIMINOLòGICA T2 1S 2 6604 CRIMINOLOGIA
12/01/2019 12.30-14.30 66041041 HISTòRIA DEL DELICTE I DEL CàSTIG A L´EDAT CONTEMPORàNIA 20 1S 1 6604 CRIMINOLOGIA
 
09/03/2019 09.00-11.00 66022049 ECLESIÀSTIC DE L`ESTAT 10 2S 2 6602 DRET
09/03/2019 11.30-13.30 66021050 CULTURA EUROPEA A ESPANYA 04 2S 1 6602 DRET
 
30/03/2019 09.00-11.00 66022049 ECLESIÀSTIC DE L`ESTAT 10 2S 2 6602 DRET
30/03/2019 11.30-13.30 66021050 CULTURA EUROPEA A ESPANYA 04 2S 1 6602 DRET
 
04/05/2019 09.00-11.00 66022049 ECLESIÀSTIC DE L`ESTAT 10 2S 2 6602 DRET
04/05/2019 11.30-13.30 66021050 CULTURA EUROPEA A ESPANYA X2 2S 1 6602 DRET