Lozano; Manolo
DATAHORA CODIASSIGNATURA AULASEM CURSGRAU/CARRERA
 
20/10/2018 10.00-11.00 71901014 FONAMENTS DE SISTEMES DIGITALS T3 1S 1 7101 ENGINYERIA INFORMÀTICA
20/10/2018 10.00-11.00 71901014 FONAMENTS DE SISTEMES DIGITALS T3 1S 1 7102 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
 
03/11/2018 10.00-12.00 71901014 FONAMENTS DE SISTEMES DIGITALS 13 1S 1 7101 ENGINYERIA INFORMÀTICA
03/11/2018 10.00-12.00 71901014 FONAMENTS DE SISTEMES DIGITALS 13 1S 1 7102 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
 
10/11/2018 10.00-12.00 71901014 FONAMENTS DE SISTEMES DIGITALS T8 1S 1 7101 ENGINYERIA INFORMÀTICA
10/11/2018 10.00-12.00 71901014 FONAMENTS DE SISTEMES DIGITALS T8 1S 1 7102 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
 
24/11/2018 10.00-12.00 71901014 FONAMENTS DE SISTEMES DIGITALS 13 1S 1 7101 ENGINYERIA INFORMÀTICA
24/11/2018 10.00-12.00 71901014 FONAMENTS DE SISTEMES DIGITALS 13 1S 1 7102 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
 
01/12/2018 10.00-12.00 71901014 FONAMENTS DE SISTEMES DIGITALS T7 1S 1 7101 ENGINYERIA INFORMÀTICA
01/12/2018 10.00-12.00 71901014 FONAMENTS DE SISTEMES DIGITALS T7 1S 1 7102 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
 
12/01/2019 10.00-12.00 71901014 FONAMENTS DE SISTEMES DIGITALS 13 1S 1 7101 ENGINYERIA INFORMÀTICA
12/01/2019 10.00-12.00 71901014 FONAMENTS DE SISTEMES DIGITALS 13 1S 1 7102 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
 
02/03/2019 11.30-12.30 68901080 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (I. ELÈCTRICA / I.ELECTRóNICA) I1 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
02/03/2019 11.30-12.30 68901080 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (I. ELÈCTRICA / I.ELECTRóNICA) I1 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
02/03/2019 11.30-12.30 68901097 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (ENGINYERIA MECàNICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) I1 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
02/03/2019 11.30-12.30 68901097 FONAMENTS D`INFORMÀTICA (ENGINYERIA MECÀNICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) I1 2S 2 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
 
16/03/2019 11.30-12.30 68901080 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (I. ELÈCTRICA / I.ELECTRóNICA) I1 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
16/03/2019 11.30-12.30 68901080 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (I. ELÈCTRICA / I.ELECTRóNICA) I1 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
16/03/2019 11.30-12.30 68901097 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (ENGINYERIA MECàNICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) I1 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
16/03/2019 11.30-12.30 68901097 FONAMENTS D`INFORMÀTICA (ENGINYERIA MECÀNICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) I1 2S 2 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
 
23/03/2019 11.30-12.30 68901080 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (I. ELÈCTRICA / I.ELECTRóNICA) I1 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
23/03/2019 11.30-12.30 68901080 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (I. ELÈCTRICA / I.ELECTRóNICA) I1 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
23/03/2019 11.30-12.30 68901097 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (ENGINYERIA MECàNICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) I1 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
23/03/2019 11.30-12.30 68901097 FONAMENTS D`INFORMÀTICA (ENGINYERIA MECÀNICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) I1 2S 2 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
 
06/04/2019 11.30-12.30 68901080 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (I. ELÈCTRICA / I.ELECTRóNICA) I1 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
06/04/2019 11.30-12.30 68901080 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (I. ELÈCTRICA / I.ELECTRóNICA) I1 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
06/04/2019 11.30-12.30 68901097 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (ENGINYERIA MECàNICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) I1 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
06/04/2019 11.30-12.30 68901097 FONAMENTS D`INFORMÀTICA (ENGINYERIA MECÀNICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) I1 2S 2 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
 
27/04/2019 11.30-12.30 68901080 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (I. ELÈCTRICA / I.ELECTRóNICA) I1 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
27/04/2019 11.30-12.30 68901080 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (I. ELÈCTRICA / I.ELECTRóNICA) I1 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
27/04/2019 11.30-12.30 68901097 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (ENGINYERIA MECàNICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) I1 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
27/04/2019 11.30-12.30 68901097 FONAMENTS D`INFORMÀTICA (ENGINYERIA MECÀNICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) I1 2S 2 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
 
11/05/2019 11.30-12.30 68901080 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (I. ELÈCTRICA / I.ELECTRóNICA) I1 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
11/05/2019 11.30-12.30 68901080 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (I. ELÈCTRICA / I.ELECTRóNICA) I1 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
11/05/2019 11.30-12.30 68901097 FONAMENTS DE INFORMÀTICA (ENGINYERIA MECàNICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) I1 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
11/05/2019 11.30-12.30 68901097 FONAMENTS D`INFORMÀTICA (ENGINYERIA MECÀNICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) I1 2S 2 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS