Lafuente; Tomás
DATAHORA CODIASSIGNATURA AULASEM CURSGRAU/CARRERA
 
17/11/2018 10.00-11.00 64901025 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN ESPANYOL I 14 1S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
17/11/2018 10.00-11.00 64901025 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN LLENGUA ESPANYOLA I 14 1S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
17/11/2018 12.30-13.30 64901019 EL LLENGUATGE HUMÀ 14 1S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
17/11/2018 12.30-13.30 64901019 EL LLENGUATGE HUMÀ 14 1S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
 
15/12/2018 10.00-11.00 64901025 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN ESPANYOL I 14 1S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
15/12/2018 10.00-11.00 64901025 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN LLENGUA ESPANYOLA I 14 1S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
15/12/2018 12.30-13.30 64901019 EL LLENGUATGE HUMÀ 14 1S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
15/12/2018 12.30-13.30 64901019 EL LLENGUATGE HUMÀ 14 1S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
 
12/01/2019 12.30-13.30 64901025 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN ESPANYOL I 01 1S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
12/01/2019 12.30-13.30 64901025 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN LLENGUA ESPANYOLA I 01 1S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
12/01/2019 13.30-14.30 64901019 EL LLENGUATGE HUMÀ 12 1S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
12/01/2019 13.30-14.30 64901019 EL LLENGUATGE HUMÀ 12 1S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
 
09/03/2019 11.30-12.30 64901048 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN ESPANYOL II 14 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
09/03/2019 11.30-12.30 64901048 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN LLENGUA ESPANYOLA II 14 2S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
09/03/2019 12.30-13.30 64011136 TEORIA LINGüíSTICA. MÈTODES, EINES I PARADIGMES (LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES) 14 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
09/03/2019 12.30-13.30 64901031 TEORIA LINGüíSTICA. MÈTODES, EINES I PARADIGMES 14 2S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
09/03/2019 13.30-14.30 64012153 INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA 18 2S 2 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
 
30/03/2019 11.30-12.30 64901048 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN ESPANYOL II 14 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
30/03/2019 11.30-12.30 64901048 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN LLENGUA ESPANYOLA II 14 2S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
30/03/2019 12.30-13.30 64011136 TEORIA LINGüíSTICA. MÈTODES, EINES I PARADIGMES (LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES) 14 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
30/03/2019 12.30-13.30 64901031 TEORIA LINGüíSTICA. MÈTODES, EINES I PARADIGMES 14 2S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
30/03/2019 13.30-14.30 64012153 INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA 18 2S 2 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
 
04/05/2019 11.30-12.30 64901048 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN ESPANYOL II 14 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
04/05/2019 11.30-12.30 64901048 COMUNICACIó ORAL I ESCRITA EN LLENGUA ESPANYOLA II 14 2S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
04/05/2019 12.30-13.30 64011136 TEORIA LINGüíSTICA. MÈTODES, EINES I PARADIGMES (LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES) 14 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
04/05/2019 12.30-13.30 64901031 TEORIA LINGüíSTICA. MÈTODES, EINES I PARADIGMES 14 2S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
04/05/2019 13.30-14.30 64012153 INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA 14 2S 2 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES