Hernández; Xavier
DATAHORA CODIASSIGNATURA AULASEM CURSGRAU/CARRERA
 
20/10/2018 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES 02 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
20/10/2018 10.00-11.00 61011035 MATEMàTIQUES I (CC. AMBIENTALS) T6 1S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
20/10/2018 10.00-11.00 61021022 FUNCIONS D`UNA VARIABLE I T6 1S 1 6102 MATEMÀTIQUES
20/10/2018 10.00-11.00 6104102- ANàLISI MATEMàTICA I T6 1S 1 6104 FÍSICA
20/10/2018 10.00-11.00 68041016 CàLCUL (ENG. ELÈCTRICA / TECNOLOGIES INDUSTRIALS) T6 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
20/10/2018 10.00-11.00 68021025 CàLCUL (I. ELECTRòNICA) T6 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
20/10/2018 10.00-11.00 68031029 CàLCUL (I. MECàNICA) T6 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
20/10/2018 10.00-11.00 68041016 CàLCUL (ENG. ELÈCTRICA / TECNOLOGIES INDUSTRIALS) T6 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
20/10/2018 11.30-12.30 61021016 ÀLGEBRA LINEAL I T6 1S 1 6102 MATEMÀTIQUES
20/10/2018 11.30-12.30 61031049 MATEMàTIQUES I (QUíMICA) T6 1S 1 6103 QUÍMICA
20/10/2018 11.30-12.30 61041036 ÀLGEBRA T6 1S 1 6104 FÍSICA
20/10/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I.ELéCTRICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) T6 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
20/10/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I. ELECTRÒNICA) T6 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
20/10/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I. MECàNICA) T6 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
20/10/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I.ELéCTRICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) T6 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
20/10/2018 12.30-13.30 71021023 FONAMENTS MATEMÀTICS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIó T6 1S 1 7102 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
 
27/10/2018 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES 05 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
03/11/2018 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES 04 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
03/11/2018 10.00-11.00 61011035 MATEMàTIQUES I (CC. AMBIENTALS) T4 1S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
03/11/2018 10.00-11.00 61021022 FUNCIONS D`UNA VARIABLE I T4 1S 1 6102 MATEMÀTIQUES
03/11/2018 10.00-11.00 6104102- ANàLISI MATEMàTICA I T4 1S 1 6104 FÍSICA
03/11/2018 10.00-11.00 68041016 CàLCUL (ENG. ELÈCTRICA / TECNOLOGIES INDUSTRIALS) T4 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
03/11/2018 10.00-11.00 68021025 CàLCUL (I. ELECTRòNICA) T4 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
03/11/2018 10.00-11.00 68031029 CàLCUL (I. MECàNICA) T4 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
03/11/2018 10.00-11.00 68041016 CàLCUL (ENG. ELÈCTRICA / TECNOLOGIES INDUSTRIALS) T4 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
03/11/2018 11.30-12.30 61021016 ÀLGEBRA LINEAL I T4 1S 1 6102 MATEMÀTIQUES
03/11/2018 11.30-12.30 61031049 MATEMàTIQUES I (QUíMICA) T4 1S 1 6103 QUÍMICA
03/11/2018 11.30-12.30 61041036 ÀLGEBRA T4 1S 1 6104 FÍSICA
03/11/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I.ELéCTRICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) T4 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
03/11/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I. ELECTRÒNICA) T4 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
03/11/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I. MECàNICA) T4 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
03/11/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I.ELéCTRICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) T4 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
03/11/2018 13.30-14.30 71021023 FONAMENTS MATEMÀTICS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIó 13 1S 1 7102 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
 
10/11/2018 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES 12 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
10/11/2018 10.00-11.00 61011035 MATEMàTIQUES I (CC. AMBIENTALS) T6 1S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
10/11/2018 10.00-11.00 61021022 FUNCIONS D`UNA VARIABLE I T6 1S 1 6102 MATEMÀTIQUES
10/11/2018 10.00-11.00 6104102- ANàLISI MATEMàTICA I T6 1S 1 6104 FÍSICA
10/11/2018 10.00-11.00 68041016 CàLCUL (ENG. ELÈCTRICA / TECNOLOGIES INDUSTRIALS) T6 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
10/11/2018 10.00-11.00 68021025 CàLCUL (I. ELECTRòNICA) T6 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
10/11/2018 10.00-11.00 68031029 CàLCUL (I. MECàNICA) T6 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
10/11/2018 10.00-11.00 68041016 CàLCUL (ENG. ELÈCTRICA / TECNOLOGIES INDUSTRIALS) T6 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
10/11/2018 11.30-12.30 61021016 ÀLGEBRA LINEAL I T6 1S 1 6102 MATEMÀTIQUES
10/11/2018 11.30-12.30 61031049 MATEMàTIQUES I (QUíMICA) T6 1S 1 6103 QUÍMICA
10/11/2018 11.30-12.30 61041036 ÀLGEBRA T6 1S 1 6104 FÍSICA
10/11/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I.ELéCTRICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) T6 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
10/11/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I. ELECTRÒNICA) T6 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
10/11/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I. MECàNICA) T6 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
10/11/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I.ELéCTRICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) T6 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
10/11/2018 12.30-13.30 71021023 FONAMENTS MATEMÀTICS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIó T6 1S 1 7102 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
 
17/11/2018 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES 04 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
24/11/2018 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES 02 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
24/11/2018 10.00-11.00 61011035 MATEMàTIQUES I (CC. AMBIENTALS) T4 1S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
24/11/2018 10.00-11.00 61021022 FUNCIONS D`UNA VARIABLE I T4 1S 1 6102 MATEMÀTIQUES
24/11/2018 10.00-11.00 6104102- ANàLISI MATEMàTICA I T4 1S 1 6104 FÍSICA
24/11/2018 10.00-11.00 68041016 CàLCUL (ENG. ELÈCTRICA / TECNOLOGIES INDUSTRIALS) T4 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
24/11/2018 10.00-11.00 68021025 CàLCUL (I. ELECTRòNICA) T4 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
24/11/2018 10.00-11.00 68031029 CàLCUL (I. MECàNICA) T4 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
24/11/2018 10.00-11.00 68041016 CàLCUL (ENG. ELÈCTRICA / TECNOLOGIES INDUSTRIALS) T4 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
24/11/2018 11.30-12.30 61021016 ÀLGEBRA LINEAL I T4 1S 1 6102 MATEMÀTIQUES
24/11/2018 11.30-12.30 61031049 MATEMàTIQUES I (QUíMICA) T4 1S 1 6103 QUÍMICA
24/11/2018 11.30-12.30 61041036 ÀLGEBRA T4 1S 1 6104 FÍSICA
24/11/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I.ELéCTRICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) T4 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
24/11/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I. ELECTRÒNICA) T4 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
24/11/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I. MECàNICA) T4 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
24/11/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I.ELéCTRICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) T4 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
24/11/2018 13.30-14.30 71021023 FONAMENTS MATEMÀTICS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIó 13 1S 1 7102 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
 
01/12/2018 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES 02 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
01/12/2018 10.00-11.00 61011035 MATEMàTIQUES I (CC. AMBIENTALS) T6 1S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
01/12/2018 10.00-11.00 61021022 FUNCIONS D`UNA VARIABLE I T6 1S 1 6102 MATEMÀTIQUES
01/12/2018 10.00-11.00 6104102- ANàLISI MATEMàTICA I T6 1S 1 6104 FÍSICA
01/12/2018 10.00-11.00 68041016 CàLCUL (ENG. ELÈCTRICA / TECNOLOGIES INDUSTRIALS) T6 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
01/12/2018 10.00-11.00 68021025 CàLCUL (I. ELECTRòNICA) T6 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
01/12/2018 10.00-11.00 68031029 CàLCUL (I. MECàNICA) T6 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
01/12/2018 10.00-11.00 68041016 CàLCUL (ENG. ELÈCTRICA / TECNOLOGIES INDUSTRIALS) T6 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
01/12/2018 11.30-12.30 61021016 ÀLGEBRA LINEAL I T6 1S 1 6102 MATEMÀTIQUES
01/12/2018 11.30-12.30 61031049 MATEMàTIQUES I (QUíMICA) T6 1S 1 6103 QUÍMICA
01/12/2018 11.30-12.30 61041036 ÀLGEBRA T6 1S 1 6104 FÍSICA
01/12/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I.ELéCTRICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) T6 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
01/12/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I. ELECTRÒNICA) T6 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
01/12/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I. MECàNICA) T6 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
01/12/2018 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I.ELéCTRICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) T6 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
01/12/2018 12.30-13.30 71021023 FONAMENTS MATEMÀTICS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIó T6 1S 1 7102 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
 
15/12/2018 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES 02 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
12/01/2019 09.00-10.00 001258 MATEMàTIQUES 02 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
12/01/2019 10.00-11.00 61011035 MATEMàTIQUES I (CC. AMBIENTALS) T4 1S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
12/01/2019 10.00-11.00 61021022 FUNCIONS D`UNA VARIABLE I T4 1S 1 6102 MATEMÀTIQUES
12/01/2019 10.00-11.00 6104102- ANàLISI MATEMàTICA I T4 1S 1 6104 FÍSICA
12/01/2019 10.00-11.00 68041016 CàLCUL (ENG. ELÈCTRICA / TECNOLOGIES INDUSTRIALS) T4 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
12/01/2019 10.00-11.00 68021025 CàLCUL (I. ELECTRòNICA) T4 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
12/01/2019 10.00-11.00 68031029 CàLCUL (I. MECàNICA) T4 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
12/01/2019 10.00-11.00 68041016 CàLCUL (ENG. ELÈCTRICA / TECNOLOGIES INDUSTRIALS) T4 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
12/01/2019 11.30-12.30 61021016 ÀLGEBRA LINEAL I T4 1S 1 6102 MATEMÀTIQUES
12/01/2019 11.30-12.30 61031049 MATEMàTIQUES I (QUíMICA) T4 1S 1 6103 QUÍMICA
12/01/2019 11.30-12.30 61041036 ÀLGEBRA T4 1S 1 6104 FÍSICA
12/01/2019 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I.ELéCTRICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) T4 1S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
12/01/2019 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I. ELECTRÒNICA) T4 1S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
12/01/2019 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I. MECàNICA) T4 1S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
12/01/2019 11.30-12.30 68901134 ÀLGEBRA (I.ELéCTRICA / TECNOLOGIA INDUSTRIAL) T4 1S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
12/01/2019 13.30-14.30 71021023 FONAMENTS MATEMÀTICS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIó 13 1S 1 7102 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
 
09/02/2019 09.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES 02 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
16/02/2019 09.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES 02 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
23/02/2019 09.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES 02 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
 
02/03/2019 09.00-10.00 61011087 MATEMàTIQUES II (CC. AMBIENTALS) T4 2S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
02/03/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
02/03/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
02/03/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
02/03/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
02/03/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES 02 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
02/03/2019 11.30-12.30 61021074 FUNCIONS D`UNA VARIABLE II T6 2S 1 6102 MATEMÀTIQUES
02/03/2019 11.30-12.30 61041088 MèTODES MATEMàTICS I T6 2S 1 6104 FÍSICA
02/03/2019 13.30-14.30 61041071 ANàLISI MATEMàTICA II T6 2S 1 6104 FÍSICA
 
09/03/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES 02 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
09/03/2019 11.30-13.30 68041022 COMPLEMENTS DE MATEMàTIQUES T3 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
 
16/03/2019 09.00-10.00 61011087 MATEMàTIQUES II (CC. AMBIENTALS) T4 2S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
16/03/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
16/03/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
16/03/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
16/03/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
16/03/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES 02 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
16/03/2019 11.30-12.30 61021074 FUNCIONS D`UNA VARIABLE II T6 2S 1 6102 MATEMÀTIQUES
16/03/2019 11.30-12.30 61041088 MèTODES MATEMàTICS I T6 2S 1 6104 FÍSICA
16/03/2019 13.30-14.30 61041071 ANàLISI MATEMàTICA II T7 2S 1 6104 FÍSICA
 
23/03/2019 09.00-10.00 61011087 MATEMàTIQUES II (CC. AMBIENTALS) T4 2S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
23/03/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
23/03/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
23/03/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
23/03/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
23/03/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES 02 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
23/03/2019 11.30-12.30 61021074 FUNCIONS D`UNA VARIABLE II T6 2S 1 6102 MATEMÀTIQUES
23/03/2019 11.30-12.30 61041088 MèTODES MATEMàTICS I T6 2S 1 6104 FÍSICA
23/03/2019 13.30-14.30 61041071 ANàLISI MATEMàTICA II T6 2S 1 6104 FÍSICA
 
30/03/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES 02 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
30/03/2019 11.30-13.30 68041022 COMPLEMENTS DE MATEMàTIQUES T3 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
 
06/04/2019 09.00-10.00 61011087 MATEMàTIQUES II (CC. AMBIENTALS) T4 2S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
06/04/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
06/04/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
06/04/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
06/04/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
06/04/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES 02 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
06/04/2019 11.30-12.30 61021074 FUNCIONS D`UNA VARIABLE II T6 2S 1 6102 MATEMÀTIQUES
06/04/2019 11.30-12.30 61041088 MèTODES MATEMàTICS I T6 2S 1 6104 FÍSICA
06/04/2019 13.30-14.30 61041071 ANàLISI MATEMàTICA II T7 2S 1 6104 FÍSICA
 
27/04/2019 09.00-10.00 61011087 MATEMàTIQUES II (CC. AMBIENTALS) T4 2S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
27/04/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
27/04/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
27/04/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
27/04/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
27/04/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES 02 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
27/04/2019 11.30-12.30 61021074 FUNCIONS D`UNA VARIABLE II T6 2S 1 6102 MATEMÀTIQUES
27/04/2019 11.30-12.30 61041088 MèTODES MATEMàTICS I T6 2S 1 6104 FÍSICA
27/04/2019 13.30-14.30 61041071 ANàLISI MATEMàTICA II T6 2S 1 6104 FÍSICA
 
04/05/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES 14 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
04/05/2019 11.30-13.30 68041022 COMPLEMENTS DE MATEMàTIQUES T3 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
 
11/05/2019 09.00-10.00 61011087 MATEMàTIQUES II (CC. AMBIENTALS) T4 2S 1 6101 CIÈNCIES AMBIENTALS
11/05/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6801 ENGINYERIA ELÈCTRICA
11/05/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6802 ENG. EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
11/05/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6803 ENGINYERIA MECÀNICA
11/05/2019 09.00-10.00 68901068 EQUACIONS DIFERENCIALS T4 2S 1 6804 ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
11/05/2019 10.00-11.00 001258 MATEMàTIQUES 02 0S 0 00 CURS ACCÉS MAJORS DE 25 ANYS.
11/05/2019 11.30-12.30 61021074 FUNCIONS D`UNA VARIABLE II T6 2S 1 6102 MATEMÀTIQUES
11/05/2019 11.30-12.30 61041088 MèTODES MATEMàTICS I T6 2S 1 6104 FÍSICA
11/05/2019 13.30-14.30 61041071 ANàLISI MATEMàTICA II T7 2S 1 6104 FÍSICA