Hernández; M_Pilar
DATAHORA CODIASSIGNATURA AULASEM CURSGRAU/CARRERA
 
17/11/2018 09.00-10.00 64011018 TEXTOS LITERARIS DE L`EDAT MITJANA 16 1S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
17/11/2018 10.00-11.00 64012012 LITERATURA ESPANYOLA MEDIEVAL 16 1S 2 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
17/11/2018 11.30-12.30 64011024 TEXTOS LITERARIS DEL SEGLE D`OR 16 1S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
17/11/2018 11.30-12.30 64011024 TEXTOS LITERARIS DEL SEGLE D`OR 16 1S 3 6702 HISTÒRIA DE L`ART
 
15/12/2018 10.00-11.00 64012012 LITERATURA ESPANYOLA MEDIEVAL 16 1S 2 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
15/12/2018 11.30-12.30 64011024 TEXTOS LITERARIS DEL SEGLE D`OR 16 1S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
15/12/2018 11.30-12.30 64011024 TEXTOS LITERARIS DEL SEGLE D`OR 16 1S 3 6702 HISTÒRIA DE L`ART
15/12/2018 13.30-14.30 64011018 TEXTOS LITERARIS DE L`EDAT MITJANA 16 1S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
 
12/01/2019 09.00-10.00 64011018 TEXTOS LITERARIS DE L`EDAT MITJANA 17 1S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
12/01/2019 10.00-11.00 64012012 LITERATURA ESPANYOLA MEDIEVAL 17 1S 2 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
12/01/2019 11.30-12.30 64011024 TEXTOS LITERARIS DEL SEGLE D`OR 21 1S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
12/01/2019 11.30-12.30 64011024 TEXTOS LITERARIS DEL SEGLE D`OR 21 1S 3 6702 HISTÒRIA DE L`ART
 
09/03/2019 09.00-10.00 6401216- TEATRE ESPANYOL: DES DELS ORíGENS FINS AL SEGLE XVII 16 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
09/03/2019 10.00-11.00 64011113 TEXTOS LITERARIS MODERNS 16 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
09/03/2019 11.30-12.30 64011107 INTRODUCCIÓ A LA TEORIA LITERÀRIA 16 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
09/03/2019 11.30-12.30 64011107 INTRODUCCIÓ A LA TEORIA LITERÀRIA 16 2S 1 7001 FILOSOFIA
09/03/2019 13.30-14.30 6401112- TEXTOS LITERARIS CONTEMPORANIS 16 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
09/03/2019 13.30-14.30 6401112- TEXTOS LITERARIS CONTEMPORANIS 16 2S 4 6702 HISTÒRIA DE L`ART
 
30/03/2019 09.00-10.00 6401216- TEATRE ESPANYOL: DES DELS ORíGENS FINS AL SEGLE XVII 19 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
30/03/2019 10.00-11.00 64011113 TEXTOS LITERARIS MODERNS 16 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
30/03/2019 11.30-12.30 64011107 INTRODUCCIÓ A LA TEORIA LITERÀRIA 16 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
30/03/2019 11.30-12.30 64011107 INTRODUCCIÓ A LA TEORIA LITERÀRIA 16 2S 1 7001 FILOSOFIA
30/03/2019 13.30-14.30 6401112- TEXTOS LITERARIS CONTEMPORANIS 16 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
30/03/2019 13.30-14.30 6401112- TEXTOS LITERARIS CONTEMPORANIS 16 2S 4 6702 HISTÒRIA DE L`ART
 
04/05/2019 09.00-10.00 6401216- TEATRE ESPANYOL: DES DELS ORíGENS FINS AL SEGLE XVII 19 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
04/05/2019 10.00-11.00 64011113 TEXTOS LITERARIS MODERNS 16 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
04/05/2019 11.30-12.30 64011107 INTRODUCCIÓ A LA TEORIA LITERÀRIA 16 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
04/05/2019 11.30-12.30 64011107 INTRODUCCIÓ A LA TEORIA LITERÀRIA 16 2S 1 7001 FILOSOFIA
04/05/2019 13.30-14.30 6401112- TEXTOS LITERARIS CONTEMPORANIS 16 2S 1 6401 LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES
04/05/2019 13.30-14.30 6401112- TEXTOS LITERARIS CONTEMPORANIS 16 2S 4 6702 HISTÒRIA DE L`ART