Evans; Grahame J.
DATAHORA CODIASSIGNATURA AULASEM CURSGRAU/CARRERA
 
03/11/2018 11.30-13.30 64021040 MONS ANGLòFONS EN PERSPECTIVA HISTòRICA I CULTURAL 16 0S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
 
24/11/2018 11.30-13.30 64021040 MONS ANGLòFONS EN PERSPECTIVA HISTòRICA I CULTURAL 16 0S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
 
09/03/2019 09.00-11.00 64022128 PRONUNCIACIó DE LA LLENGUA ANGLESA T4 2S 2 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
 
23/03/2019 10.00-12.00 64022128 PRONUNCIACIó DE LA LLENGUA ANGLESA T4 2S 2 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
23/03/2019 12.30-14.30 64021040 MONS ANGLòFONS EN PERSPECTIVA HISTòRICA I CULTURAL X2 0S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
 
27/04/2019 10.00-12.00 64022128 PRONUNCIACIó DE LA LLENGUA ANGLESA T4 2S 2 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA
27/04/2019 12.30-14.30 64021040 MONS ANGLòFONS EN PERSPECTIVA HISTòRICA I CULTURAL X2 0S 1 6402 ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA