Horaris 1er quatrimestre → GRAUS_2021_2022
Curs 2023/2024     Horaris Tutories Presencials

2on Quatrimestre
CURS D'ACCÈS
MAJORS DE 25 I 45 ANYS
MÀSTER
MÀSTER DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT
PRACTICUM
GRAUS
PSICOLOGIA ENGINYERIA ELÈCTRICA
EDUCACIÓ SOCIAL ENG. ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES ENGINYERIA MECÀNICA
ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA CIENCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
ECONOMIA SOCIOLOGÍA
GEOGRAFIA I HISTORIA FILOSOFÍA
HISTORIA DE L'ART CIÈNCIES AMBIENTALS
QUÍMICA MATEMÀTIQUES
FÍSICA DRET
PEDAGOGIA ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
ANTROPOLOGIA ENGINYERIA INFORMÀTICA
ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
TREBALL SOCIAL TURISME
CC. JURÍDIQUES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CRIMINOLOGIA
ENGINYERIA DE LA ENERGIA EDUCACIÓ INFANTIL