GRAUS_2021_2022
Curs 2021/2022     Horaris Tutories Presencials
CURS D'ACCÈS
MAJORS DE 25 I 45 ANYS
MÀSTER
MÀSTER DE FORMACIÓ DE PROFESSORAT
GRAUS
PSICOLOGIA ENGINYERIA ELÈCTRICA
EDUCACIÓ SOCIAL ENG. ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES ENGINYERIA MECÀNICA
ESTUDIS ANGLESOS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA CIENCIA POL͍TICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
ECONOMIA SOCIOLOGÍA
GEOGRAFIA I HISTORIA FILOSOF͍A
HISTORIA DE L'ART CIÈNCIES AMBIENTALS
QUÍMICA MATEMÀTIQUES
FÍSICA DRET
PEDAGOGIA ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
ANTROPOLOGIA ENGINYERIA INFORMÀTICA
ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS
TREBALL SOCIAL TURISME
CC. JUR͍DIQUES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CRIMINOLOGIA