Pràctiques de Laboratori
 

Amb la col·laboració de l'IES "La Segarra" de Cervera, disposem de laboratoris per poder realitzar les pràctiques de les carreres de Ciències i Enginyeria.

Amb la suficient antelació, es comunica als alumnes les dates de realització de cadascuna d'elles.

Cal tenir present que en la majoria de les assignatures en què hi ha la possibilitat de fer pràctiques, aquestes són obligatòries, i per tant s'han de fer i aprovar per poder superar l'assignatura corresponent.

El lloc on es realitzaran és: Laboratori de Física i Química IES La Segarra (Av.President Macià s/n)

El professor coordinador de les pràctiques de Ciències es el Sr. Andreu marçal.

 

 

PROGRAMACIÓ PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES CURS 2020/2021

1er. Semestre.-

ESCOLA SUPERIOR D’ENGINYERS INDUSTRIALS
(És obligatòria l’assistència a totes les sessions programades)
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS

 • 68901016. Física I: 14, 21 i 28 de novembre de 2020, de 15:30h a 19:30h. Laboratori de Ciències de l’INS La Segarra de Cervera.


 • 68901105. Expressió Gràfica i Disseny Assistit:
 • 68011044. Expressió Gràfica en Enginyeria Elèctrica:
 • 68021048. Expressió Gràfica en Enginyeria Electrònica Ind. i Automàtica
 • 7 de novembre de 2020, 28 de novembre de 2020, de 9.30h a 13.30h Aula Informàtica Centre UNED Cervera.

  9 de gener de 2021 de 9.30h a 13.30h. Examen obligatori presencial de pràctiques. Aula Informàtica Centre UNED Cervera.


 • 68901128 / 68901111. Fonaments Químics de l’Enginyeria: 12 de desembre 2020; 9 de gener i 16 de gener de 2021, de 15:30h a 19:30h. Laboratori de Ciències de l’INS La Segarra de Cervera.

 

FACULTAT DE CIÈNCIES
(És obligatòria l’assistència a totes les sessions programades)
GRAU EN QUÍMICA

 • 61031109. Geologia: 28 de novembre 2020 i 9 de gener de 2021, de 10.00h a 14.00h. Aules Centre UNED Cervera.

GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS

 • 61011012. Geologia I: 28 de novembre 2020 i 9 de gener de 2021, de 10.00h a 14.00h. Aules Centre UNED Cervera.
 • 61011029. Biologia I: 12 de desembre de 2020 i 9 de gener de 2021, de 15:30h a 19:30h. Laboratori de Ciències de l’INS La Segarra de Cervera.
 • 61011041. Bases Físiques del Medi Ambient: 14, 21 i 28 de novembre de 2020 de 15:30h a 19:30h. Laboratori de Ciències de l’INS La Segarra de Cervera.

 

ESCOLA D’INFORMÀTICA
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

 • 71902019. Programació i Estructures de Dades Avançades: Sessió presencial 21 novembre 2020 de 10:00h a 12:00h. Aula Informàtica Centre Associat UNED Cervera.